Menu

Szkolenie AutoCAD Mechanical Zaawansowany

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób pracujących z systemem AutoCAD Mechanical. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi mechanizmami edycyjnymi i obliczeniowymi oprogramowania AutoCAD Mechanical PowerPack. Od uczestników kursu wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu bazowego szkolenia AutoCAD Mechanical.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia:

W ramach kursu AutoCAD Mechanical Zaawansowany można wyróżnić następujące moduły:

  • Obliczenia wałków.
  • Obliczanie momentów bezwładności przekrojów.
  • Obliczanie linii ugięcia dla zdefiniowanych przekrojów.
  • Obliczenia łożysk.
  • Obliczenia MES.
  • Generowanie zarysu krzywek.
  • Rysowanie przekładni łańcuchowych.
  • Obliczanie połączeń gwintowych.
  • Projektowanie i obliczanie sprężyn.