Menu

Szkolenie AutoCAD – multimedialne

Szkolenie multimedialne pt. ” Przygotowanie środowiska pracy, projektu do wydruku oraz praca w chmurze” jest dedykowane użytkownikom programów AutoCAD i AutoCAD LT.
Szkolenie zawiera filmy z lektorem nagrane na płycie DVD i zostało przygotowane przy użyciu domyślnych ustawień programu AutoCAD.

W pierwszym rozdziale pt. „Interfejs” dowiesz się jak dostosować interfejs programu tj.pasek szybkiego dostępu (dodawanie lub usuwanie elementów, ustawianie standardowego interfejsu), wstążkę (jak korzystać z kart i paneli, wyciąganie paneli na obszar graficzny, minimalizacja wstążki na 3 sposoby, standardowy pasek narzędzi), inne elementy znajdujące się w oknie programu AutoCAD (zakładki układ i model, pasek poleceń, współrzędne rysunku, ikony i elementy w pasku stanu, palety narzędzi i właściwości).

W rozdziale pt. „Dostosowywanie wyglądu programu” zaprezentowano w jaki sposób można dostosować interfejs za pomocą edycji pliku CUI (Customize User Interface – Dostosuj Interfejs Użytkownika). W dalszej części rozdziału przedstawiono procedurę tworzenia własnego, domyślnego szablonu rysunku, w którym to zdefiniowano odpowiednie warstwy, style opisów (styl tekstu, wymiarowania, układy wydruku).

W kolejnym rozdziale pt. „Wydruk i publikacja” dowiesz się jak szybko, łatwo i optymalnie wydrukować rysunek AutoCAD z naciskiem na ustawienie prawidłowej skali wydruku, szczegółu rysunku i korzystanie z dostępnych opcji sterownika drukarki.
Przedstawiono również funkcjonalność narzędzia Design Center, dzięki któremu zwiększyć można efektywność pracy poprzez importowanie takich elementów jak bloki czy style linii i opisów z innych rysunków.

Dodatkowo zaprezentowana została możliwość pracy w chmurze. Dzięki tej funkcji możliwe jest udostępnianie plików zarówno publicznie jak również tylko wybranym użytkownikom.

Szkolenie występuje w wersji do AutoCAD / AutoCAD LT 2013, 2014 oraz 2015 (do wyboru przy zakupie).