Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – drukowanie zaawansowane

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami edycji zaawansowanej pozwalającej na efektywne tworzenie i modyfikację rysunków w obszarze papieru programu AutoCAD oraz przygotowanie profesjonalnych wydruków dokumentacji technicznej. Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia programu AutoCAD bazowy oraz doświadczenie w wykonywaniu rysunków płaskich.

Czas szkolenia:  7 godzin

Ramowy program szkolenia

1. Wymiarowanie zaawansowane:

  • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania
  • edycja zwymiarowanego rysunku.

2. Praca z obszarem papieru i modelu:

  • tworzenie rzutni
  • tworzenie szczegółów
  • przygotowanie do wydruku
  • przygotowanie do wyplotu.

3. Drukowanie.