Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – modelowanie bryłowe 3D

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania bryłowego. Umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni: punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd. Pokazuje również możliwości wyliczania parametrów fizycznych przez program AutoCAD i ich wykorzystanie w dalszym procesie konstrukcyjnym. Do wykonania ćwiczeń zalecane jest opanowanie materiału przedstawionego na pierwszym i drugim stopniu szkoleń.

Czas szkolenia: 7 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:

  • sposoby określania współrzędnych 3D
  • tworzenie lokalnych układów współrzędnych
  • tworzenie widoków przestrzennych i planarnych.

2. Modelowanie bryłowe:

  • tworzenie prymitywów
  • tworzenie brył złożonych
  • edycja brył
  • wyznaczanie parametrów fizycznych obiektów.

3. Wizualizacja obiektów bryłowych:

  • ukrywanie krawędzi niewidocznych
  • cieniowanie
  • nadawanie koloru powierzchni.