Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – obsługa plików rastrowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z przygotowaniem, wczytywaniem i wektoryzacją plików rastrowych. Obejmuje także wiadomości na temat edycji i drukowania wektoryzowanych plików rastrowych. Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia programu AutoCAD bazowy oraz doświadczenie w wykonywaniu rysunków płaskich.

Czas szkolenia: 7 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Obsługa plików rastrowych:

  • praca z plikami rastrowymi
  • dołączanie i odłączanie rastrów od rysunku
  • przygotowywanie rastra do wykorzystania jako podkładu rysunku wektorowego
  • modyfikacja kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych
  • odnośniki zewnętrzne.

2. Drukowanie.