Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – polecenia menu EXPRESS

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami menu EXPRESS, które pozwalają na znaczne przyspieszenie i rozszerzenie możliwości edycyjnych programu. Dzięki tej nakładce środowisko AutoCAD zostało wzbogacone nowymi poleceniami, a efekty trudne lub niemożliwe do uzyskania w samym programie AutoCAD przestały sprawiać kłopoty. Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia programu AutoCAD bazowy oraz doświadczenie w wykonywaniu rysunków płaskich.

Czas szkolenia:  7 godzin

Ramowy program szkolenia

1. Rozszerzone zarządzanie warstwami.
2. Rozszerzona edycja bloków.
3. Zaawansowane polecenia tekstowe:

  • tworzenie tekstu rozpiętego na krzywej
  • rozbijanie tekstu
  • autonumeracja
  • kojarzenie tekstu z obiektem.

4. Nowe narzędzia kreskowania:

  • kreskowanie elementami użytkownika
  • wypełnianie wzorem rastrowym
  • przycinanie obrazów innymi obiektami.

5. Importowanie rysunku z plików PLT.
6. Edycja rozszerzonymi danymi.