Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – renderowanie obiektów 3D

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących rysunki płaskie i przestrzenne, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia realistycznych scen 3D poprzez: pokrywanie obiektów 3D materiałami i teksturami, dobieranie istniejących i tworzenie nowych źródeł oświetlenia, eksport wyników renderingu do wysokiej rozdzielczości plików BMP. Do wykonania ćwiczeń zalecane są opanowanie materiału przedstawionego na pierwszym i drugim stopniu szkoleń, sprawne poruszanie się w przestrzeni 3D, a także ukończenie szkolenia z programu AutoCAD 3D – modelowanie bryłowe lub powierzchniowe.

Czas szkolenia: 7 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Wizualizacja obiektów bryłowych:

  • ukrywanie krawędzi niewidocznych
  • powlekanie obiektów materiałami pobranymi z biblioteki lub zdefiniowanymi indywidualnie przez użytkownika (kolor, chropowatość, przezroczystość, współczynnik załamania światła)
  • dodawanie tekstur i ich nakładanie na dowolną powierzchnię obiektu
  • tworzenie źródeł światła symulujących warunki naturalnego oświetlenia obiektu
  • renderowanie realistycznych scen.

2. Publikacja zrenderowanych scen:

  • zapisywanie rysunków w różnych formatach graficznych
  • tworzenie scen, dodawanie krajobrazów, mgły
  • zapisywanie utworzonych scen.