Menu

Szkolenie AutoCAD profilowany – tworzenie biblioteki normaliów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs AutoCAD I (wskazane jest także szkolenie AutoCAD II i praktyka w komputerowym projektowaniu) i chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Tematyka kursu obejmuje także zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp.

Czas szkolenia: 7 godzin

Ramowy program szkolenia

1. Definiowanie i wstawianie bloków.
2. Praca z odnośnikami i nakładkami.
3. Definiowanie i praca z atrybutami.
4. Tworzenie wyciągu atrybutów.
5. Tworzenie bibliotek elementów.
6. Definiowanie rodzajów linii.
7. Definiowanie wzorów kreskowania.
8. Definiowanie i wstawianie symboli.