Menu

Szkolenie AutoCAD – stopień zaawansowany

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest ugruntowanie znajomości tworzenia rysunków płaskich, zapoznanie z poleceniami edycji zaawansowanej oraz omówienie zasad przystosowania programu AutoCAD do indywidualnych potrzeb użytkownika i współpracy z innymi programami. Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia I programu AutoCAD oraz doświadczenie w tworzeniu rysunków płaskich.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia

 • Tworzenie szablonu rysunku
 • Tryby lokalizacji oraz śledzenie obiektów
 • Zaawansowane funkcje polilinii
 • Zaawansowane funkcje wymiarowania
 • Szybkie wymiarowanie
 • Edycja właściwości elementów
 • Rysunek izometryczny
 • Praca z obszarem papieru
 • Style opisowe
 • Grupy
 • Pliki rastrowe
 • Odnośniki
 • Tworzenie hiperłączy w rysunku
 • Tworzenie standardów rysunkowych
 • Tekst wielowierszowy
 • Obliczanie parametrów fizycznych obiektów
 • Palety narzędzi
 • Bloki z atrybutami
 • Bloki dynamiczne
 • Wiązania geometryczne i wymiarowe
 • Drukowanie w programie AutoCAD

Harmonogram szkoleń.