Menu

Szkolenie Autodesk Inventor – analiza wytrzymałościowa metodą MES oraz symulacja

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają analizę wytrzymałościową i częstotliwościową elementów utworzonych w programie Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Czas szkolenia: 14 godzin

Ramowy program szkolenia

1. Nadawanie materiału.
2. Nadawanie wiązań utwierdzających element.
3. Nadawanie obciążeń:

  • siły
  • ciśnienia
  • momentu.

4. Ustawianie parametrów analizy wytrzymałościowej lub częstotliwościowej.
5. Generowanie raportu.
6. Eksport danych do bazy firmy ANSYS.