Menu

Szkolenie Autodesk Inventor – modelowanie części

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji modeli parametrycznych.

Czas szkolenia: 14 godzin

Ramowy program szkolenia:

 • Mechanizmy komunikacji pomiędzy użytkownikiem a programem Inventor.
  • Prezentacja form sterowania programem: menu przycisków, skróty poleceń, wykorzystanie właściwości systemu Windows.
 • Tworzenie części parametrycznych.
  • Poznanie sposobów tworzenia części parametrycznych za pomocą operacji tworzenia cech kształtujących: Extrude, Revolve, Loft, Sweep, Draft itd.
 • Edycja części parametrycznych.
  • Poznanie sposobów edycji części parametrycznych: edycja szkiców, elementów kształtujących, elementów konstrukcyjnych itd.
 • Obliczanie własności fizycznych części.
  • Poznanie sposobów oblicze? takich własności fizycznych jak: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności itd.
 • Korzystanie z biblioteki elementów parametrycznych.
  • Poznanie sposobów zarówno tworzenia, jak i wykorzystania w projektach biblioteki elementów parametrycznych.
 • Tworzenie rodziny części podobnych.
  • Poznanie sposobów parametryzacji i definiowania wymiarów zależnych od siebie w celu stworzenia rodziny części podobnych.
 • Wykorzystywanie powierzchni parametrycznych.
  • Poznanie sposobów wykorzystania powierzchni parametrycznych w celu modelowania bardzo złożonych kształtów części.
 • Tworzenie dokumentacji rysunkowej.
  • Poznanie sposobów tworzenia dokumentacji rysunkowej: rzutów rysunkowych, przekrojów, wymiarowania, numerów pozycji, list części, opisów rysunkowych itd.