Menu

Szkolenie Autodesk Inventor – modelowanie zespołów

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie programu Inventor modelowanie części. Celami kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji zespołów, tworzenia prezentacji z widokami rozstrzelonymi oraz sposobami generowania dokumentacji rysunkowej.

Czas szkolenia: 14 godzin

Ramowy program szkolenia

 • Tworzenie zespołów parametrycznych.
  • Poznanie sposobów tworzenia zespołów parametrycznych za pomocą relacji złożeniowych: mate, align, insert, tangent, angle. Konfiguracja środowiska pracy zespołu.
 • Edycja zespołów parametrycznych.
  • Poznanie sposobów edycji zespołów parametrycznych: edycja położenia poszczególnych elementów w zespole, a także edycja definicji danej części zespołu.
 • Obliczanie parametrów fizycznych zespołów.
  • Poznanie sposobów obliczania takich parametrów fizycznych zespołów jak: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności itd.
 • Tworzenie prezentacji.
  • Poznanie sposobów tworzenia prezentacji z widokami rozstrzelonymi. Edycja po?o?enia poszczególnych elementów w widokach rozstrzelonych.
 • Parametryzacja zespołu.
  • Poznanie sposobów parametryzacji całego zespołu. Parametryzacja wymiarów i wiązań poszczególnych części.
 • Tworzenie dokumentacji rysunkowej.
  • Poznanie sposobów tworzenia dokumentacji rysunkowej: rzutów rysunkowych, przekrojów, wymiarowania, numerów pozycji, list części, opisów rysunkowych itd. Sposoby wyłączania tych części w przekrojach, które w zespole nie powinny być krojone.
 • Tworzenie animacji na podstawie zespołu.
  • Sposoby tworzenia animacji na podstawie relacji złożeniowych w zespole. Poznanie także sposobów automatycznego wykrywania kolizji podczas animacji zespołu.