Menu

Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk Robot Structural Analysis. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem zarówno tworzenia jak i edycji podstawowych konstrukcji oraz ponadto zaznajomienie z poleceniami umożliwiającymi przeprowadzenie analizy wyników oraz wymiarowania elementów. Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu projektowania oraz dostępnych i obowiązujących norm projektowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, samodzielnie umie modelować konstrukcję, przeprowadzać dla odpowiedniego modułu projektowania, analizę statyczną oraz wymiarować zarówno pojedyncze elementy, jak i całe zespoły.

Czas szkolenia:  21 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne

 • dostępne moduły
 • interfejs
 • przygotowanie środowiska pracy
 • moduł projektowania kratownicy płaskiej i przestrzennej, omówienie

2. Definicja ramy płaskiej

 • Definicja osi konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy płaskiej
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych
 • Wprowadzanie przypadków obciążenia
 • Obciążenie liniowe
 • Kombinacje ręczne obciążeń
 • Prezentacja wyników
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie rygla ramy
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Generowanie notek obliczeniowych , rysunków

3. Definicja i analiza ramy przestrzennej

 • Definicja modelu konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy przestrzennej, translacja, lustro
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych, zwolnienia, węzły kompatybilne
 • Obciążenie powierzchniowe, na konturze
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Grupy prętów, Superpręty, Parametry normowe
 • Wymiarowanie ramy głównej (słupa, rygła)
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Połączenia stalowe

4. Definicja i analiza konstrukcji powłokowych

 • Tworzenie geometrii stropu przy użyciu konturu – polilinii
 • Dodawanie panelu
 • Charakterystyki i właściwości elementu – cechy materiału, grubość
 • Wprowadzanie współrzędnych definiowanych prętów
 • Translacja – kopiowanie elementów
 • Definiowanie grup prętów oraz ich atrybutów
 • Edycja grup
 • Podpory liniowe
 • Obciążanie panelu – obciążenie powierzchniowe
 • Kombinacje automatyczne – generacja
 • Analiza – siatkowanie
 • Dodawanie emiterów
 • Generowanie modelu obliczeniowego
 • Weryfikacja modelu
 • Wyniki obliczeniowe w postaci map
 • Wykresy – przecięcia paneli
 • Tworzenie dokumentacji – zrzuty ekranu, przechowywanie i eksport danych

5. Definicja i analiza konstrukcji płytowej

 • Tworzenie płyty przy użyciu generatora
 • Tabele obciążeń – edycja
 • Definiowanie parametrów zbrojenia
 • Siatkowanie elementu – siatka Coon’sa
 • Obliczenia zbrojenia teoretycznego
 • Analiza wyników