Menu

Szkolenie AutoLISP – podstawy programowania

Celem szkolenia jest wprowadzenie użytkownika w zagadnienia automatyzacji pracy z programem AutoCAD przez wykorzystanie wbudowanego narzędzia programistycznego, jakim jest AutoLISP. Od uczestników wymagana jest znajomość poleceń programu AutoCAD, a także doświadczenie w tworzeniu i edycji rysunków. W trakcie zajęć uczestnicy tworzą i uruchamiają przykładowe funkcje (procedury) narzędzia AutoLISP.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia:

  • Podstawowe funkcje narzędzia AutoLISP.
  • Definiowanie zmiennych lokalnych.
  • Operacje na tekstach, współrzędnych i zbiorach wskazań.
  • Kody DXF.
  • Tworzenie bibliotek parametrycznych.