Menu

AutoCAD Map 3D służy do tworzenia, aktualizacji, prezentacji oraz analizy map. Oparty jest na najnowszej wersji AutoCAD i zawiera wiele narzędzi przyspieszających pracę z mapami i danymi opisowymi z nimi związanymi.

Czytaj dalej

Oprogramowanie AutoCAD Utility Design przeznaczone do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model, jest rozwiązaniem łączącym projektowanie i dokumentowanie z możliwością wykonywania analiz.

Czytaj dalej

Autodesk Revit LT to tańsza wersja Revit Architecture, która dostarcza architektom, narzędzi, które ułatwią rozpoczęcie pracy wykorzystującej potencjał BIM. Pozwala na efektywną pracę w środowisku 3D – zapewnia możliwości modelowania 3D i tworzenia dokładniejszych oraz lepszych projektów i dokumentacji.

Czytaj dalej

Z programem Navisworks usprawnisz koordynację i komunikację. Program pozwala połączyć w jedną całość dane o projekcie, co ułatwia jego wszechstronną weryfikację. Pozwala on członkom zespołów wydajnie udostępniać, łączyć, przeglądać i dopracowywać szczegółowe trójwymiarowe modele projektowe w dowolnym rozmiarze i formacie. Stanowi tym samym podstawę przepływu zadań podczas tworzenia modelu informacji o budynku (BIM).

Czytaj dalej

Electra to profesjonalne oprogramowanie do tworzenia projektów i modernizacji napowietrznych linii energetycznych, które łączy w sobie zaawansowane narzędzia do projektowania, do analiz oraz do generowania szczegółowej i kompleksowej dokumentacji technicznej.

Czytaj dalej

Robot Structural Analysis to zaawansowane oprogramowanie do analizy wytrzymałościowej, które umożliwia inżynierom budownictwa przeprowadzanie zaawansowanych analiz i symulacji dużych i skomplikowanych konstrukcji. Usprawnia przebieg procesu roboczego, umożliwiając inżynierom szybsze przeprowadzanie symulacji i analiz rozmaitych konstrukcji.

Czytaj dalej

Oprogramowanie przeznaczone do projektowania koncepcyjnego pozwala urbanistom, inżynierom GIS i kierownikom projektu w szybki sposób tworzyć, oceniać i porównywać trójwymiarowe, sugestywne propozycje projektów infrastruktury, w kontekście istniejącego środowiska naturalnego lub terenów zabudowanych.

Czytaj dalej

System przeznaczony do udostępniania danych GIS (interaktywnych map, projektów i danych geoprzestrzennych) za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej, intranetu lub Internetu.

Czytaj dalej

Load more