Menu

Jednocześnie firma Aplikom objęła nas pakietem wsparcia na poziomie Platinum, który daje szerokie spektrum pomocy technicznej oraz merytorycznej.
Wiedza i doświadczenie inżynierów z Aplikom pomaga nam lepiej wykorzystać możliwości używanych narzędzi w takich obszarach jak Sheetmetal czy parametryzacja.

Czytaj dalej

Zrealizowany kurs charakteryzował się należytą starannością i profesjonalizmem. Prowadzący zajęcia wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, popartym posiadanym doświadczeniem zawodowym.

Czytaj dalej

Pragniemy serdecznie podziękować za przeprowadzenie profesjonalnego audytu i dopasowanie oprogramowania inżynierskiego do naszych potrzeb. Dzięki fachowcom z Aplikom wdrożyliśmy licencje czasowe aplikacji AutoCAD LT oraz AutoCAD Civil 3D, a także pakiety Autodesk Infrastructure Design Suite Premium.

Czytaj dalej

W ramach szkoleń firma Aplikom zapewniła niezbędne materiały, które w czytelny i jasny sposób pozwoliły na późniejsze utrwalenie zdobytej wiedzy.

Czytaj dalej

Zaświadczamy, że wykonawca jest solidnym i rzetelnym partnerem posiadającym duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną z obszaru rozwiązań GIS.

Czytaj dalej

Firma Aplikom brała udział w wykonaniu prac informatycznych na potrzeby realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Majątkiem w PERN „Przyjaźń” SA.

Czytaj dalej

Możemy polecić firmę Aplikom (…) jako profesjonalnego partnera w realizacji projektów informatycznych z zakresu CAD.

Czytaj dalej

W zakres prac wchodziło opracowanie specjalizowanej aplikacji w środowisku Autodesk MapGuide wraz z procedurami importu danych i jej wdrożenie.

Czytaj dalej