Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

attachmentFile (2)W imieniu Biura Projektu „Studia zamawiane na UMCS-nowy kierunek fizyka techniczna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że firma Aplikom Sp. z o.o. w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dostarczyła oprogramowanie edukacyjne Autodesk Product Design Suite for Education NLM z subskrypcją na 3 lata.

Dostawa została wykonana terminowo. Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy.

Joanna Smoter Pawlak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lublin
2012-08-20