Menu

Urząd Miasta Białystok

referencje-UM_BialystokW imieniu swoim oraz pracowników Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku składam firmie APLIKOM Sp. z o.o. w Łodzi, a w szczególności Pani Anetcie Małkowskiej serdeczne podziękowania za pomoc we wdrożeniu oprogramowania Autodesk Land Desktop w zakresie planowania przestrzennego oraz za opiekę merytoryczną i zaangażowanie w rozwój Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

 

Ryszard Tur

Prezydent Miasta Białegostoku

Urząd Miasta Białystok

Białystok, dn. 2004-11-11