Menu

Urząd Miasta Mysłowice

attachmentFileKonsorcjum łódzkich firm Aplikom 2001 Sp. z o.o. i CADExpert Sp. z o.o. wykonywało w okresie sierpień – listopad 2004 roku prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla miasta Mysłowice.
Prace te obejmowały:

  1. opracowanie i uzgodnienie szczegółowej koncepcji Systemu;
  2. dostawę oprogramowania narzędziowego Autodesk MapGuide 6.5;
    instalacje oprogramowania na serwerze;
  3. odpowiednią konwersję dostępnych map cyfrowych i baz danych wraz z ich instalacją w systemie (ewidencja gruntów, mapa zasadnicza, studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta, ewidencja dróg);
  4. opracowanie procedur konwersji danych;
  5. opracowanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu;
  6. szkolenie administratorów i użytkowników Systemu.

Prace powyższe zostały wykonane prez wykonawcę terminowo, w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy na kwotę 128 000 zł netto.

Podkreślić należy także dużą elastyczność wykonawcy i jego odpowiednią reakcję na różnorodne potrzeby użytkowników SIT.

Ireneusz Łasok
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru
Urząd Miasta Mysłowice
Mysłowice
2004-12-22