Menu

V Kongres Urbanistyki Polskiej w Łodzi 2015 – relacja

W dniach 9-11 września 2015 r. odbył się w Łodzi V Kongres Urbanistyki Polskiej, któremu towarzyszył III Kongres Miast Polskich oraz III Forum Miast Partnerskich. Motyw przewodni spotkania stanowiły zagadnienia ściśle związane z szeroko pojętą rewitalizacją miast oraz wyzwaniami, z jakimi muszą zmagać się jednostki urbanistyczne.

Nie przypadkowo tematem przewodnim wydarzenia było hasło „Powrót Do Centrum”, gdyż konferencja odbywała się w zrewitalizowanej elektrociepłowni, która w latach 1907-2001 służyła mieszkańcom miasta. Nowoczesny kompleks EC1 stał się punktem wyjścia, wokół którego powstanie zmodernizowane Nowe Centrum Łodzi. Zmiany, które aktualnie dokonują się w Łodzi mają na celu przyciągnięcie potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców wybierających coraz częściej tereny pozamiejskie.

Jednym ze partnerów Kongresu był Aplikom. Na naszym stoisku prezentowaliśmy nowoczesne rozwiązania do projektowania i zarządzania przestrzennego. Dzięki oprogramowaniu Autodesk Infraworks można było zobaczyć wizualizacje modernizowanego centrum Łodzi. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość zapoznania się z modelem miasta 3D Łodzi, który realizowany był we współpracy Aplikom przy wykorzystaniu zdjęć ukośnych dostarczonych przez MGPP Aero dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Model 3D zabudowy wraz z zielenią oraz skaning laserowy wykorzystywany jest w Łodzi m.in. do prac koncepcyjnych i projektowych. Wykorzystanie tej technologii jest dobrym narzędziem w pozyskiwaniu inwestorów oraz szeroko rozumianej promocji miast. Przeczytaj więcej o projekcie MPU przeczytasz na stronie https://www.aplikom.com.pl/realizacja-mpu

W kongresie udział wzięło ponad 650 uczestników – reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje i przedsiębiorstwa. Osoby biorące udział w spotkaniu mogły zapoznać się z doświadczeniami w zakresie rewitalizacji miast takich jak Lyon, Szeged czy Stuttgat, które zmagały się z podobnymi działaniami rewitalizacyjnymi. Ważną kwestią poruszaną podczas konferencji był nacisk na konsultacje społeczne mające na celu zwiększenie wpływu mieszkańców na to jak ma wyglądać zagospodarowywana przestrzeń. Znakomitym przykładem na to jest budżet obywatelski – akcja wprowadzona w Łodzi w 2013 roku.