Menu

Warsztaty MES dla konstruktorów mechaników.

14 października 2008 r. w siedzibie Aplikomu w Łodzi odbyły się warsztaty „Obliczenia MES w środowisku Autodesk Inventor oraz Ansys DesignSpace”. 

„W warsztatach uczestnicy mogli sobie przypomnieć podstawy teoretyczne i uzyskać wiedzę o różnym oprogramowaniu wykorzystywanym w przemyśle – mówi Fabian Stasiak, dyrektor ds. rozwoju mechaniki i elektrotechniki w firmie APLIKOM – Z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia praktyczne prowadząc obliczenia w programie Autodesk Inventor oraz w programie Ansys DesignSpace. Wielu wyraziło chęć udziału w kolejnych szkoleniach.”Aplikom oprócz wartości merytorycznych zapewnił sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pracy podczas warsztatów. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych i ćwiczeniowych w wersji drukowanej i elektronicznej, a w przerwach 7 godzinnego spotkania mieli okazje wymieniać uwagi przy lunchu i kawie.

Warsztaty były poprowadzone przez specjalistów MES z firmy MESCO.

Agenda warsztatów

1.Wprowadzenie
2.Od teorii do praktyki:
2.1. zarys podstaw teoretycznych,
2.2. metodologia postępowania,
2.3. przekrój możliwości oprogramowania ANSYS.
3.Analiza wytrzymałościowa w Inventorze:
3.1. struktura programu i interfejs graficzny,
3.2. typy analiz i ich przeznaczenie,
3.3. wbudowany kreator przygotowania analiz,
3.4. przykłady
4.Przerwa na lunch
5.Praca z ANSYS DesignSpace:
5.1. pobieranie geometrii, w tym geometrii złożeń,
5.2. mechanizmy automatyzacji pracy (definicja kontaktów, weryfikacja modelu)
5.3. definiowanie własności materiałowych,
5.4. podział na elementy skończone,
5.5. zadawanie warunków brzegowych,
5.6. podstawowe parametry analizy,
5.7. metody wizualizacji wyników,
5.8. ocena poprawności rozwiązania,
5.9. tworzenie raportu i animacji,
5.10. przygotowanie modelu do dalszych analiz w systemie ANSYS.
6.Przykłady
7.Dyskusja