Menu

Informacje Ogólne

 

Miejsce: Siedziba firmy Aplikom, Ul. Nowe Sady 2, Łódź.

Cena: 1800 zł netto - obowiązuje przedpłata.

Data: 03.06.2019, g. 10:00 - 16:00
           11.06.2019, g. 10:00 - 16:00

Prowadzący: Marek Majewski

Gwarancją miejsca na warsztatach jest terminowe opłacenie proformy.

Omawiane zagadnienia:

Dzień pierwszy:

 1. Omówienie interfejsu użytkownika
 2. Omówienie narzędzi do budowania podzespołów
 3. Budowa prostego podzespołu (ściek przykrawężnikowy)
  1. Definicja parametrów wejściowych
  2. Definicja zmiennych wewnętrznych
  3. Tworzenie punktów
  4. Tworzenie łączy
  5. Tworzenie kształtów
  6. Kodowanie punktów, łączy, kształtów
 4. Testy podzespołu w Civil 3D

Dzień drugi:

 1. Budowa zestawu parametrycznych podzespołów (pas ruchu o zmiennej geometrii na przechyłce, warstwa mrozoodporna docinana do skarpy, parametryczna skarpa z rowem i humusem)
  1. Definicja parametrów wejściowych i wyjściowych
  2. Definicja parametrów docelowych (powierzchnia, linia trasowania, niweleta)
  3. Definicja warunków logicznych (decision, switch)
  4. Tworzenie punktów
  5. Tworzenie łączy
  6. Tworzenie kształtów
  7. Kodowanie punktów, łączy, kształtów
 2. Testy podzespołów w Civil 3D

 

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO