Menu

Wirtualizacja AutoCAD Map 3D

Firma Citrix i Autodesk podjęli strategiczną współpracę w celu dostarczenia klientom efektywniejszego i bardziej elastycznego sposobu wykorzystania aplikacji geoprzestrzennych. Dostarczając aplikację AutoCAD Map 3D za pośrednictwem Citrix XenApp, klienci mogą w znaczący sposób podnieść wydajność i obniżyć koszty utrzymania stacji roboczych przy jednoczesnym udostępnieniu jej w najlepszy możliwy sposób.

Projektanci, inżynierowie oraz menedżerowie branży telekomunikacyjnej, zasobów naturalnych, energetycznej i rządowej opierają się na oprogramowaniu AutoCAD Map 3D w procesie integracji narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i systemów informacji geograficznej w trakcie projektowania i utrzymania projektu.

W celu zapewnienia ciągłości pracy w oddalonych biurach, najczęstszą praktyką jest instalacja oprogramowania lokalnie na wydajnych stacjach roboczych lub komputerach przenośnych. Jednakże tradycyjne i zdecentralizowane podejście może prowadzić do niskiej wydajności poprzez łącza szerokopasmowe w dostępie do wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa. Skutkuje to pojawieniem się obaw o bezpieczeństwo i dodatkowym obciążeniem działu IT, który zobowiązany jest do obsługi oddalonych oddziałów.

Citrix XenApp oferuje wirtualizację aplikacji i jej dostarczanie w sposób najbardziej dogodny do korzystania z AutoCAD Map 3D bez względu na użytkownika, urządzenie czy połączenie sieciowe. Rozwiązanie Citrix skupia pracę i obsługę aplikacji w serwerowni, redukując tym samym koszty IT oraz zwiększając bezpieczeństwo i zgodność z Ustawodawcą w zakresie informacji niejawnych. W dodatku, Citrix XenApp dostarcza bardzo wymagającą aplikację na system Windows, jaką jest AutoCAD Map 3D na dowolne urządzenie i platformę programową bez uszczerbku na wydajności i funkcjonalności.

Nasi klienci wymagają łatwiejszego i tańszego sposobu dostarczania pracownikom oprogramowania w ramach swoich organizacji. AutoCAD Map 3D wspiera wykorzystanie Citrix XenApp w osiągnięciu tego celu. (Lisa Campbell, Vice President, Autodesk Geospatial)

 

Zalety i korzyści rozwiązania AutoCAD Map 3D i Citrix XenApp

Rozwiązania geoprzestrzenne firmy Autodesk są adresowane do projektantów infrastruktury i zarządzania majątkiem. Oparty o platformę AutoCAD, program AutoCAD Map 3D dostarcza bezpośredni dostęp do wiodących formatów używanych w projektowaniu i systemach informacji przestrzennej. Użycie wspomnianego oprogramowania pozwala na zarządzanie szerokim wachlarzem danych przestrzennych i umożliwia w procesie projektowania integrację funkcji spotykanych w systemach informacji geograficznej w jedno, spójne środowisko dla poprawy ogólnej wydajności pracy. Efektem są lepsze projekty, zwiększona produktywność i lepsza jakość danych.

Citrix XenApp jest systemem przeznaczonym do końcowego dostarczania aplikacji z zachowaniem optymalnej wydajności i elastyczności. Citrix XenApp umożliwia działowi IT bezpieczne dostarczanie aplikacji w formie usługi, zapewniając dostęp na żądanie użytkownikowi z dowolnego miejsca. Posiada wiele zalet istotnych z punktu widzenia systemu dostarczania aplikacji.

Wyjątkowa wydajność aplikacji w dowolnej sieci

Citrix XenApp zmniejsza wymagania wobec łącza i łagodzi skutki opóźnień. Dzięki wirtualizacji aplikacji, jedynie ruchy myszy, wciśnięcia klawiszy i zawartość ekranu są transmitowane poprzez sieć. Nawet dane i bogate w grafikę programy działają lepiej, poprawiając produktywność użytkowników.

Wyższe bezpieczeństwo aplikacji i własności intelektualnej

Środki zastosowane dla poprawy bezpieczeństwa w Citrix XenApp pozwalają na maksymalną kontrolę użycia danych i aplikacji. Dla przykładu, zastosowanie szyfrowania AES, wymaganego przez wiele organizacji rządowych, pomaga spełnić wysokie wymagania bezpieczeństwa.

Najatrakcyjniejsza cenowo forma dostarczania aplikacji pod Windows

Poprzez wyeliminowanie konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji na różnorodnych urządzeniach, Citrix XenApp ułatwia testowanie, umieszczanie, zarządzenie i wsparcie w łatwy i tani sposób.

Citrix XenApp pomaga klientom osiągnąć najwyższą efektywność posiadanego programu AutoCAD Map 3D w następujący sposób:

Optymalna wydajność poprzez łącze szerokopasmowe

Użycie wymagających aplikacji takich jak AutoCAD Map 3D stawia poważne wyzwanie dla łączy szerokopasmowych. Ponieważ Citrix XenApp skupia działanie aplikacji blisko źródła, tylko minimalna i przewidywalna porcja danych jest przesyłana za pośrednictwem sieci. Przy zastosowaniu Citrix XenApp, program AutoCAD Map 3D ma niewielkie wymagania sieciowe, co skutkuje poprawą wydajności i pomaga uniknąć kosztów związanych z poszerzeniem szerokości łącza szerokopasmowego.

Silniejsza ochrona danych i poprawiona zgodność z obowiązującymi przepisami

Zasadniczo dla agencji rządowych i innych organizacji podlegających pod regulacje bezpieczeństwa narodowego, ochrona danych i zgodność z przepisami w tej materii jest krytyczna. Citrix wbudował ochronę końcową w Citrix XenApp. Po pierwsze, dane aplikacyjne pozostają umieszczone za ścianą przeciwogniową w serwerowni, zamiast zostać wystawione na zewnątrz.Po drugie, tylko niewielka porcja danych jest transmitowana pomiędzy klientem, a serwerem i jest szyfrowana. Obsługa działu IT może centralnie zarządzać politykami dostępu do danych.

Niższy koszt posiadania stacji roboczych i komputerów przenośnych

Dla użytkowania programu AutoCAD Map 3D użytkownicy muszą zostać wyposażeni w wydajne stacje robocze lub komputery przenośne z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Citrix XenApp dostarcza aplikację do dowolnego Klienta, umożliwiając mu użycie słabszego i tańszego sprzętu komputerowego.

Łączenie serwerów i centralna administracja

Citrix XenApp umożliwia realizację wysiłku działu IT w celu redukcji kosztów poprzez łączenie serwerów i centralną administrację. Citrix XenApp poprawia wydajność działu IT poprzez uniknięcie konieczności fizycznego kontaktu z każdym pulpitem użytkownika z osobna. Nadzorowanie sesji zdalnych ułatwia wykrywanie problemów technicznych. Aktualizacje oprogramowania są centralnie instalowane i wycofywane w sposób nieodczuwalny dla użytkowników. Organizacja nie musi dłużej utrzymywać dedykowanych administratorów biegłych w obsłudze konkretnego produktu lub wysyłać serwisantów do oddalonych biur.