Menu

Wirtualizacja

Jako Citrix Silver Partner Solution Advisor oraz Gold Partner Autodesk oferujemy Państwu wirtualizację aplikacji inżynierskich CAD firmy Autodesk, a także aplikacji desktopowych, pakietów biurowych oraz systemów (serwery, komputery). Gwarantujemy naszym Klientom kompleksową obsługę, począwszy od analizy potrzeb, wyboru odpowiednich narzędzi, ich wdrożenie oraz zapewnienie asysty technicznej.

Lista produktów Autodesk wspieranych przez technologię Citrix jest dostępna na stronie autodesk.com oraz citrix.com.

Najczęstsze problemy związane z infrastrukturą IT

Bardzo często jest tak, iż działy i specjaliści IT w firmie zarządzają całym drzewem infrastruktury IT tj. serwerami i systemami korporacyjnymi na nich zawartymi, a także wszystkimi komputerami pracowników wraz aplikacjami i danymi na nich zawartymi.
Im więcej serwerów i komputerów (zwłaszcza tych starszych), tym więcej pracy i czasu trzeba poświęcić, aby były one zaaktualizowane, bezpieczne, kompatybilne i zgodne z przyjętymi wewnątrz firmy standardami (o ile jest to możliwe).
najczestsze-problemy-it

Najczęstsze problemy specjalisty IT:

 • częste „łatanie” systemów operacyjnych i aplikacji,
 • awarie sprzętu i oprogramowania,
 • coraz bardziej wymagające aplikacje,
 • częste modernizacje lub wymiana sprzętu na lepszy,
 • utrata lub niespójność danych,
 • utrudnienia z pracą poza biurem,
 • brak automatyzacji zadań,
 • utrudniona kontrola legalności.

Najczęstsze problemy zarządu firmy:

 • utrudnione zarządzanie zasobami,
 • przestoje związane z awariami i opóźnienia w realizacji zadań,
 • dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z modernizacją lub wymianą sprzętu,
 • bezpieczeństwo firmy, danych i zgodność ze standardami.

Najczęstsze problemy pracowników:

 • niedostateczna wydajność lub nawet awarie posiadanego sprzętu i aplikacji,
 • przestoje i opóźnienia w realizacji projektów,
 • problemy z mobilnością czy utrudnienia z pracą poza biurem.

Wirtualizacja jako remedium i korzyści

Technologia Citrix, to infrastruktura dostarczania środowiska pracy (również aplikacji CAD) w formie „zdalnego pulpitu”, która przekształca system informatyczny w usługę udostępnianą na żądanie.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z rozwiązania firmy Citrix to scentralizowanie zasobów sprzętowych i programowych.

Korzyści dla działu IT:

 • uproszczenie infrastruktury – serwer zawiera wszystkie potrzebne aplikacje (CAD, biurowe, graficzne) oraz dane,
 • łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem – oszczędność czasu przy instalacji aktualizacji i poprawek zainstalowanych na serwerze aplikacji,
 • ograniczenie potrzeby ciągłej modernizacji lub wymiany sprzętu w firmie,
 • tylko kilka kliknięć, aby nowy pracownik miał miejsce pracy.
 • zabezpieczony serwer = zabezpieczone systemy, aplikacje i dane, automatyczny i kompletny backup,
 • bezpieczeństwo firmy i zgodność ze standardami.
 • elastyczna infrastruktura pozwalająca na dynamiczne przydzielanie zasobów poszczególnym użytkownikom lub całym grupom użytkowników.

wirtualizacja---graf
Korzyści dla pracowników:

 • bezawaryjna praca i mniej przestojów,
 • lepsza wydajność aplikacji, Krótszy czas i mniej przestojów potrzebnych do wykonania zadania.
 • Pełna mobilność = dowolna lokalizacja + dowolne urządzenie – czy to w biurze, w domu czy podczas pracy w terenie pracownicy mają dostęp do niezbędnych aplikacji oraz danych;

Korzyści dla zarządu firmy:

 • mniejsze koszty użytkowania infrastruktury – nie jest konieczna modernizacja sprzętu końcowego użytkownika, który może pracować na dowolnym urządzeniu (laptop, komputer, tablet);
 • minimalizacja nieprzewidzianych awarii, przestrojów i wydatków.
 • większe bezpieczeństwo dzięki serwerom – aplikacje, dane i zasoby udostępniane wg przyjętej polityki bezpieczeństwa.
 • elastyczność i skalowalność w zależności od bieżących potrzeb,
 • poprawę efektywności pracy osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT w firmie.

Sposoby wirtualizacji

Citrix XenApp, to rozwiązanie pozwalające zwirtualizować aplikacje Autodesk, scentralizować je i zarządzać nimi z jednego miejsca, a następnie szybko dostarczyć jako usługę do dowolnego urządzenia. Wykorzystywane przez ponad 100 milionów osób na całym świecie rozwiązanie XenApp, ogranicza koszt zarządzania aplikacjami nawet o 50 procent, skracając jednocześnie czas reakcji działu IT oraz zwiększając bezpieczeństwo.

Citrix XenDesktop, to platforma służąca do wirtualizacji stacji roboczych, która dostarcza system Windows wraz z aplikacjami Autodesk jako usługę do dowolnej lokalizacji – w prosty, a zarazem skalowalny sposób.Bez względu na wykorzystywane urządzenie (tablet, smartfon, laptop czy uproszczony terminal), XenDesktop szybko i bezpiecznie udostępnia aplikacje ze wsparciem 3D.

Citrix XenServer to najprostszy i najbardziej efektywny sposób wirtualizacji oprogramowania Autodesk. W oparciu o mechanizm wirtualizacji Xen, dostarcza ono łatwych w użyciu, dynamicznych rozwiązań wirtualizacyjnych. Łączy rozbudowane funkcje wirtualizacji serwerów ze skalowalnością, wydajnością, ekonomicznością i łatwością użycia.
Citrix XenServer zapewnia m. in.:

 • prostą i szybką instalację na dedykowanym serwerze,
 • wysoką wydajność zbliżoną do rzeczywistej wydajności sprzętu,
 • licencjonowanie fizycznego serwera,
 • błyskawiczne tworzenie nowych środowisk przy użyciu szablonów wirtualnych,
 • elastyczne i dynamiczne przyznawanie zasobów dla każdego wirtualnego środowiska,
 • łatwe zarządzanie infrastrukturą z dowolnego komputera,
 • stanowi fundament dla kompatybilnych rozwiązań XenApp i XenDesktop.

Citrix VDI-in-a-box jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku SMB na wirtualne desktopy. Młodszy brat Citrix XenDesktop to zintegrowane, łatwe w instalacji i zarządzaniu, w pełni skalowalne środowisko. Dostępne w formie obrazu maszyny wirtualnej, którą można zainstalować na powszechnie dostępnych serwerach z preinstalowanym hypernadzorcą (XenServer, VMware, Hyper-V,). Wszystko to składa się na znaczne uproszczenie infrastruktury, pozwalające zredukować koszty implementacji wirtualnego środowiska i jego dalszego utrzymania, szczególnie w sytuacji ograniczonych środków budżetowych i mniejszych zasobów IT.

Citrix Netscaler Branch Repeater, to rozwiązanie służące do optymalizacji i akceleracji ruchu sieciowego. Zdecydowanie przyśpiesza wymianę danych pomiędzy główną siedzibą a oddziałami przedsiębiorstwa. Dedykowane do produktów XenApp i XenDesktop, usprawniające dostarczanie wirtualnych aplikacji i desktopów stacjonarnym i mobilnym pracownikom firmy.

Citrix Netscaler Access Gateway jest rozwiązaniem umożliwiającym łatwy i bezpieczny dostęp do dowolnych zasobów IT – wirtualnych aplikacji i desktopów oraz danych przedsiębiorstwa, określonemu użytkownikowi niezależnie od lokalizacji. Z kolei administratorom pozwala na ekonomiczne gospodarowanie prawami dostępu do zasobów z zachowaniem ścisłej kontroli tego dostępu, stosownie do zasad polityk bezpieczeństwa firmy i przy uwzględnieniu tożsamości użytkownika oraz urządzenia końcowego. Efektem jest zwiększenie bezpieczeństwa firmowych zasobów IT, ochrona danych i pełna zgodność z unormowaniami dotyczącymi informacji poufnych.

Środowisko testowe

Proponujemy Państwu przetestowanie oprogramowania Autodesk w wirtualnym środowisku Citrix. Aktualnie udostępniamy następujące programy: Autodesk Revit Architecture oraz Autodesk AutoCAD Map 3D. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.