Menu

Autodesk: w 2015 r. nastąpi wzrost znaczenia rozwiązań do analiz i symulacji

W 2014 roku w głównych branżach sektora przemysłowego duże znaczenie odegrały rozwiązania do symulacji i analiz – zauważa Andrzej Poćwierz, menadżer ds. rozwiązań Autodesk dla przemysłu.

Zdaniem naszego rozmówcy, zastosowanie tego typu rozwiązań widoczne jest zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, maszynowej, lotniczej, czyli wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przeanalizowania wielu wariantów danego projektu w celu wybrania optymalnego.

– Coraz częstsze wprowadzanie nowych produktów powoduje zwiększenie ilości danych tworzonych w biurach projektowych i koniecznością staje się sprawne zarządzanie nimi, stąd rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania PDM – wskazuje Andrzej Poćwierz.

Na 2015 rok przedstawiciel Autodesk przewiduje dalszy wzrost znaczenia rozwiązań do analiz i symulacji, niezbędnych do optymalizacji produktów oraz procesów technologicznych.

– Dostęp do narzędzi symulacyjnych na każdym etapie tworzenia produktu, wielu obszarów takich jak np. analiza wytrzymałości, przepływy, analizy termiczne, staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego – wskazuje.

Andrzej Poćwierz przekonuje również, że nadchodzący rok przyniesie poszerzenie oferty i wykorzystania aplikacji chmurowych, które pozwolą zoptymalizować koszty inwestycji w oprogramowanie i sprzęt, jak również zwiększą możliwości obliczeniowe użytkowników oprogramowania.

– Będzie to szczególnie istotne w przypadku rozwiązań do symulacji, jak również w przypadku rozwiązań PLM – wyjaśnia. – Istotnym trendem będzie również większe wykorzystanie danych inżynierskich poprzez pełną integrację w zakresie wymiany danych CAD pomiędzy rozwiązaniami różnych dostawców systemów CAD. Uelastycznienie licencjonowania oprogramowania poprzez wprowadzenie dzierżawy z pewnością przyczyni się do upowszechnienia i optymalizacji wykorzystania oprogramowania inżynierskiego w działach konstrukcyjnych i projektowych. Istotnym obszarem rozwoju w 2015 roku będzie również rozwój oprogramowania do projektowania i optymalizacji zakładów przemysłowych umożliwiających m.in. automatyczną zamianę layoutu zakładu produkcyjnego 2D na model 3D.